תנודות

דיסקה בעלת מסה
ורדיוס  מחוברת לקפיץ בעל קבוע קפיץ . בזמן מסיטים את המסה ימינה בשיעור ומשחררים ממנוחה. נתון כי הדיסקה מבצעת גלגול ללא החלקה לכל אורך תנועתה.
א. מהי תדירות התנודות שמבצעת הדיסקה?
ב. מהם ההעתק המהירות והתאוצה כתלות בזמן (
)?
ג. מה גודלו המינימלי של מקדם החכוך הסטטי
עבורו לא תחליק הדיסקה?