תנודות הרמוניות

שתי מסות זהות (מסה m) מונחות במערכת אופקית (ללא חיכוך) כך שבין המסות מחבר קפיץ בעל קבוע K', וכן המסה השמאלית מחוברת לקיר השמאלי עם קפיץ בעל קבוע K, והמסה הימנית לקיר הימני עם קפיץ זהה (קבוע K). הניחו כי אורך כל קפיץ במנוחה הוא L.
רשמו את משוואות התנועה עבור תנודות קטנות, ומצאו את הפתרון הכללי.