הקורס אינו כולל תירגולים או תרגילים והציון מבוסס על בחינה שמטרתה לודא שהסטודנט מבין את החומר שהועבר בהרצאות.