ראשי

ברוכים הבאים לאתר המעבדה בפיסיקה שנה ג

Fiber
NMR
HeNe
Doppler
LFL
STM

UHV&LEED

FT

Mossbauer
Susceptability
X-RAY
holography
Scint

Supercondactivity

Nd-YAG

MOT