ברוכים הבאים !


חזרה לפעילות במעבדה ג' - נוהלים (14/06)

 

עידכון מדיניות מעבדות בתנאי קורונה ומתווה פעילות

 


Course Information

203-1-3163 Physics Laboratory C1 for advanced physics experiments - 8 hours, 4points
203-1-3263 Physics Laboratory C2 for advanced physics experiments - 8 hours, 4points
203-1-3162 Physics Laboratory C1 for advanced physics experiments - 8 hours, 2points

Syllabus

In Lab C the students have to perform "advanced physics experiments" from the list. Each experiment gives 2 credit points. There is a pre-exam prior to each experiment. The studnet has to submit a report for each experiment. The regular lab course requires 2 experiments (4 points). It is possible to take the 2 points course instead of a 4 points course if there is a pre-approved PTOR on the basis of a laboratory project.


Fiber
NMR
HeNe
Doppler
LFL
STM
UHV&LEED
FT
Mossbauer
Susceptability
X-RAY
holography
Scint
Supercondactivity
Nd-YAG
MOT