סילבוס

  • :    203.1.2653  /   203-1-2553

  • שם הקורס:   מעבדה ב1/ב2 בפיסיקה לתלמידי פיסיקה

  • נקודות זכות:  2.00

  • ציון מעבר:  56

  • אופני הוראה:   מעבדה  -    4.00 שעות

  • תקציר:

    רשימת הניסויים: יחס בין מטען אלקטרון למסתו, קיטוב אור, פרנק הרץ, אינטרפרומטריה , אפקט פוטואלקטרי , לייזר, גלי מיקרו, קרינה גרעינית,מהירות הקול בנוזלים  ורעש לבן.

    דרישות אקדמיות: כל סטודנט אמור לבצע 4 ניסויים מהרשימה (ניסויים שלא ביצע בעבר), לפני כל ניסוי לעמוד במבחן מקדים, להגיש דוחות ולעבור מבחן מסכם בסוף הסמסטר.

 

Course Information

203-1-2553 Physics Laboratory B1 for students of Physics - 4 hours, 2 points
203-1-2653 Physics Laboratory B2 for students of Physics - 4 hours, 2 points

Syllabus

In each semseter all the students must chose and perform 4 experiments from the list of the experiments and submit a report on each of them. There will be pre-exam prior to each experiment, as well as the final exam at the end of the semester.


רשימת השידרוגים שנעשו בשנת תש"פ ותשע"ט