ברוכים הבאים לאתר המעבדה בפיסיקה שנה ב'


עידכון מדיניות מעבדות בתנאי קורונה ומתווה פעילות


Course Information

203-1-2553 Physics Laboratory B1 for students of Physics - 4 hours, 2 points
203-1-2653 Physics Laboratory B2 for students of Physics - 4 hours, 2 points

Syllabus

In each semseter all the students must chose and perform 4 experiments from the list of the experiments and submit a report on each of them. There will be pre-exam prior to each experiment, as well as the final exam at the end of the semester.


רעש
lazer
לייזרים
e/m
גלי מיקרו
פרנק הרץ
פרנק הרץ
האפקט הפוטואלקטרי
קיטוב
קיטוב
אינטפרומטריה
קרינה גרעינית
מהירות הקול בגלים