מדיניות קורס

דרישות אקדמיות ונהלים  לתלמידי מעבדה א'


נוהלי עבודה במעבדה

נוהלי בטיחות

שדרוג מעבדות הוראה תשע"ט


נוהל כתיבת דוחות

תבנית דו"ח - קובץ word

טיפים לכתיבת נוסחאות בוורד

דו"ח לדוגמה תקין

דוח לדוגמה חסר, כולל הערות מדריך

מצגת לדוגמה


שאלות לדוגמה לבוחן המסכם ונוסחאון


ציונים