חשבון שגיאה


    התאוריה של חשבון שגיאה


 MATLAB

    דוגמא לדו"ח עם ניתוח תוצאות ניסוי והתאמה לינארית בעזרת MATLAB

    ביצוע התאמה לפונקציה וחישוב שגיאות בעזרת cftool ב-MATLAB    


סקריפט המפשט את ביצוע ההתאמה

הורד סקריפט לביצוע התאמה            הורד קובץ עזר להכנסת נתונים

תרגיל כיתה לפיסיקאים


EXCEL

   ביצוע התאמה לפונקציה וחישוב שגיאות  בשיטת רגרסיה בעזרת EXCEL      

(הורד סרטון)