חשבון שגיאה

     


    התאוריה של חשבון שגיאה


 MATLAB

    דוגמא לדו"ח עם ניתוח תוצאות ניסוי והתאמה לינארית בעזרת MATLAB

    ביצוע התאמה לפונקציה וחישוב שגיאות בעזרת cftool ב-MATLAB    


.סקריפט לביצוע התאמה            קובץ עזר להכנסת נתונים

תרגיל כיתה לפיסיקאים


EXCEL

   ביצוע התאמה לפונקציה וחישוב שגיאות  בשיטת רגרסיה בעזרת EXCEL (מומלץ)     (סרטון הדגמה) 

   ביצוע התאמה לינארית וחישוב שגיאות  בשיטת ריבועים מינימאליים בעזרת EXCEL        (הורדת הקובץ)