מעבדה מתקדמת לפיסיקה שנה א – תוכנית אשלים

מדריכים:  יואב עירוני, איתי זבדה

לוח ניסויי המעבדה

מבנה ונוהלי הקורס:

 1.      יש להגיע למעבדה עם נעליים סגורות, ומכנס ארוך.
 2.       לא אוכלים ולא שותים בתוך המעבדה.
 3.       את כל ההגשות יש לשלוח לכתובת מייל: physlab.aleph@gmail.com
 4.       יש להגיש שאלות הכנה כל אחד עצמאית לפני הניסוי הבסיסי, כלומר לפני מפגש ראשון של הניסוי (25% מהציון).
 5.      במפגש הראשון מבצעים את הניסוי הבסיסי.
 6.       אחרי המפגש הראשון יש להגיש (בלי ציון) סקיצה (יכול להיות באימייל) של רעיון לניסוי ורשימת ציוד שנדרש לניסוי (עד יום רביעי שעה 12 בלילה באותו השבוע של המפגש הראשון).
 7.       במפגש השני מבצעים את ניסוי ההרחבה שהצעתם, אוספים נתונים ולומדים לקחים על הניסוי (מה הגורמים לבעיות, האם זה אפשרי, איך ניתן לשפר).
 8.      אחרי המפגש השני יש להגיש בצורה מסודרת הצעת מחקר שכוללת: רקע, מטרה, תוצאות ראשוניות להתכנות הניסוי, כלים, ומהלך ניסוי (25% מהציון).
 9.         יש להגיש עד יום שישי של אותו השבוע.
 10.      במפגש השלישי מבצעים את הניסוי בתצורתו הסופית.
 11.     אחרי המפגש השלישי יש להגיש דו"ח בזוגות (50% מהציון) עד יום שני בבוקר, שבו מתקיימת מעבדה בנושא הבא.
 12.    משקל עבודת הכנה 25%, משקל הדו"ח על הניסוי הבסיסי 50%, משקל הצעת המחקר והרחבה 25%.
 13.    את הדו"ח בנושא שגיאות יש להגיש כל אחד עצמאית.
 14.    איחור בהגשה מורידה אוטומטית את ציון המטלה ב-10 נקודות, איחור של יום נוסף תוריד  10 נקודות נוספות.
 15.   אחריות על איחור למעבדה, הוא על הסטודנט בלבד, ואין המדריך חייב להשלים לו זמן מעבדה חסר.

הערה: ברשימת הציוד הנמצא במעבדה ניתן לעיין כאן. (שימו לב למספר לשוניות למטה)

לו"ז

שם הניסוי שבוע סילבוס של הניסוי מטלות לקראת המפגש
1 שגיאות 1 נהלים, שיעור בנושא שגיאות, ניסוי מדידת צפיפות גופים וחשבון שגיאות
2 הרחבה של ניסוי מדידת צפיפות גופים וחשבון שגיאות - נפילה חופשית ותנועה הרמונית לפני המפגש: הגשת שאלות הכנה מתוך הניסוי
מדידת צפיפות גופים וחשבון שגיאות
2 גלים 3 גלים, אפקט דופלר, ספקטרוסקופיה לפני המפגש: הגשת שאלות הכנה ודו"ח על ניסוי שגיאות
4 גלים, אפקט דופלר, ספקטרוסקופיה
5 ביצוע ניסוי הרחבה ראשוני
6 ביצוע ניסוי הרחבה סופי הצעת מחקר סופית
3 מוליכות חום 7 ביצוע ניסוי מוליכות חום לפני המפגש: הגשת שאלות הכנה ודו"חות על ניסוי גלים
8 ביצוע ניסוי הרחבה ראשוני הגשת סקיצה של רעיון לניסוי ורשימת ציוד שנדרש לניסוי
9 ביצוע ניסוי הרחבה סופי הצעת מחקר סופית
4

מעגלים מגנטיים

Magnetic Circuits

10 ביצוע הניסוי מעגלים מגנטיים לפני המפגש: הגשת שאלות הכנה שבגוף התדריך
ודו"חות על ניסוי מוליכות חום
11 ביצוע ניסוי הרחבה ראשוני הגשת סקיצה של רעיון לניסוי ורשימת ציוד שנדרש לניסוי
12 ביצוע ניסוי הרחבה סופי הצעת מחקר סופית
13 סיכום והשלמות דו"חות על ניסוי מעגלים מגנטיים

דגשים להצעות מחקר:

1)  על ההצעה להיות מקורית, עם תוצאה שניתן לכמת אותה.

2) הצעת מחקר לדוגמה:  אתר משם ניתן לקבל התרשמות לרשימת ציוד ורעיונות לניסויי הרחבה

תדריכים וחומר נוסף:

ניסוי מדידת צפיפות גופים וחשבון שגיאות:

 תדריך חישוב שגיאות , תדריך מדידת צפיפות גופים וחשבון שגיאה , על מטוטלת מתמטית

שאלות הכנה: בגוף התדריך "מדידת צפיפות גופים וחשבון שגיאה"

ניסוי גלים

 תדריך גלים , תדריך אפקט דופלר , תדריך ספקטרוסקופיה

שאלות הכנה

ניסוי הולכת חום

תדריך הניסוי

שאלות הכנה: בגוף התדריך

ניסוי מעגלים מגנטיים

תדריך הניסוי , הכרת הסקופ ,  סרטון המלמד על שימוש בסקופ 

שאלות הכנה: בגוף התדריך