ראשי

המטרה העיקרית של המעבדה היא לאפשר לסטודנטים ללמוד ולחוות את הפיסיקה דרך הניסויים, ולהכיר מגוון רחב של נושאים פיסיקליים תוך שימת דגש על טכניקות מדידה, ניתוח ועיבוד תוצאות ודיווח מדעי של התוצאות.

 


שעות פעילות לפי קבוצות בסמסטר א' תש"ף

דרישות אקדמיות

חשבון שגיאה

תדריכי מעבדה

תכניות מיוחדות

ציונים