Tag Archive: תנע

תנע קווי ותנע זוויתי בתנועה של כדור

dscn0513

שני כדורי ביליארד פוגעים זה בזה, כאשר התנע הקווי גדול ביחס לתנע הזוויתי הם נרתעים לכיוונים הפוכים כמצופה, אך כאשר הם נעים על מסילה שגורמת לכך שרדיוס הסיבוב יהיה קטן יותר התנע הזווית גדל ולאחר המפגש הם ממשיכים להסתובב אחד…
Read more

שימור תנע קווי

IMG_0873

נפילה אנכית של מספר כדורים צמודים בעלי מסות וגדלים שונים, בעקבות ההתנגשות בקרקע מעביר הכדור התחתון את התנע לכדורים הקטנים, בשל יחס המסות, הכדורים הקטנים מקבלים מהירות גבוהה ונזרקים כלפי מעלה.