Tag Archive: חדש

צלחת רזוננס

s

קערה עם ידיות מלאה במים עד למחציתה. כאשר משפשפים את הידיות נוצר בקערה גלים עומדים מהתנודות וניתן לראות תגובה מפתיעה של המים.  

תותח מגנטי

aa

כדורי מתכת מעבירים את התנע שלהם אחד לשני כאשר בכל שלב התנע גדל עקב השפעתו של שדה מגנטי, הכדור שמקבל את התנע מושפע פחות מהמגנט מכיוון שהוא נמצא במרחק גדול יותר ממנו מאשר הכדור שמוסר את התנע.

אפקט דופלר ממוחשב

מערכת אפקט דופלר ממוחשב

הדגמת הסחת תדר במערכת של משדר נע אחורה וקדימה במהירות קבועה או משדר ומקלט נעים במהירות קבועה. המשדר נע בעזרת עגלה חשמלית הנעה במהירות קבועה והסחת התדר נמדדת ומוצגת במחשב.

Rattleback

DSCN0420

rattleback  הוא סביבון בצורת אלפסואיד למחצה שיכול להסתובב סביב צירו בכיוון מועדף. אם מסובבים אותו בכיוון ההפוך הוא נהיה לא יציב "רועד" נעצר וחוזר להסתובב בכיוון המועדף

מטוטלות באורכים שונים

DSCN0413

כדורים זהים תלויים בחוטים באורכים שונים, כאשר מסיתים אותם ממצב מנוחה זמן מחזור התנודה של כל כדור שונה

אפקט דופלר

אפקט דופלר

קולן רוטט בתדר קבוע, ברגע שמסובבים אותו ניתן לשמוע את השינוי בתדר עקב השינוי במהירות

הצייד והקוף

Monkey and Hunter

כדור נורה ישירות לעבר מטרה אשר מתחילה נפילה חופשית ברגע היריה, הכדור פוגע במטרה למרות שהיה מכוון למיקום ההתחלתי של המטרה.

טבעת ודיסקה – מומנט התמד

aa-200x131

דיסקה וטבעת בעלי אותו משקל משוחררים להחליק על גבי מדרון משופע, מומנט ההתמד של הדיסקה קטן יותר ולכן מהירותה גדולה יותר.

התפרקות קבל

scope_6

אות ריבועי מחזורי מופעל על קבל ונגד המחוברים בטור, ניתן לראות את המתח על הקבל ועל הנגד כתלות בזמן עבור ערכי קיבול והתנגדות שונים.