Tag Archive: התאבכות ועקיפה

עקיפה משערת ראש

img_20190113_111311

מציבים שערה לאורך כיוון ההתקדמות של אלומת לייזר, מתמונת ההתאבכות ניתן למדוד את עובי השערה

התאבכות אלקטרונים

20170125_123121

מאיצים אלקטרונים לעבר שכבה דקה של גרפין, אטומי הגרפין משמשים כסריג הגורם להתאבכויות של האלקטרונים . ניתן לראות את זוויות ההתאבכויות הבונות כאשר האלקטרונים פוגעים במסך פלורוסנטי. ניתן לשלוט על אורך הגל של האלקטרונים באמצעות המתח המאיץ ובכך לשנות את…
Read more

טבעות ניוטון

20170126_112639

פני שטח כמורים של עדשה גורמים לתנאי התאבכות בונה שונה עבור כל רדיוס של העדשה. ההתאבכות גורמת להתקפות צבעים שונים כתלות ברדיוס

התאבכות ועקיפה

clip_image002

מעבירים קרן לייזר דרך סדק משתנה, ומקבלים על מסך תמונת התאבכות.

אמבט גלים

PICT0002(small)

מספר אלמנטים היוצרים תבניות גליות במים רדודים.  הניסוי מדגים מקור נקודתי, שתי מקורות קוהרנטים, גל מישורי, התאבכות דרך סדר יחיד וסדק כפול.