Tag Archive: גלים עומדים

גלים עומדים בשכבת סבון

%d7%a1%d7%91%d7%95%d7%9f

גלי קול  המשודרים לעבר קרום סבון ויוצרים בו גלים עומדים. באמצעות הקרנת אור על הקרום ומיקוד האור המוחזר מהקרום על מסך ניתן לראות את נקודות האנטי צומת כתלות בתדר המשודר.

צלחת רזוננס

s

קערה עם ידיות מלאה במים עד למחציתה. כאשר משפשפים את הידיות נוצר בקערה גלים עומדים מהתנודות וניתן לראות תגובה מפתיעה של המים.  

גלים עומדים בקווי תמסורת

תמונה 1 ‏(09-08-2016 15-57)

  משדרים גל אלקטרומגנטי באורך 3 מטר  (100MHz)  בקווי תמסורת באורך 4.5  מטר כאשר הקצוות פתוחים כלומר הגלים מוחזרים מהקצוות ויוצרים גלים עומדים לאורך המוליך כאשר מודדים הפרש מתחים בין שני המוליכים ניתן לראות בנקודות צומת ואנטי צומת במרחקים של…
Read more

גלים אורכיים ורוחביים

clip_image00213

הדגמת גל רוחבי בעזרת מיתר אלסטי.   הדגמת גל אורכי בעזרת קפיץ תלוי. שני הניסויים נעזרים במנוע ויברציות.

מתנד טבעת

pict0005small

נידנוד טבעת אנכית גורם לטבעת לבצע אוסילציות.

מתנד מוטות

pict0003small

מציאת תדרים עצמיים של מוטות מתכת  באורכים שונים.

Chladni Plate

pict0006small-150x150

מנוע ויברצות יוצר גלים על פני משטחים מתכתיים. בתדירויות העצמיות של המשטחים ניתן לראות "קוי צומת" בהם המשטח אינו זז. הסימטריה של הלוחות יוצרת דפוסים מאוד מעניינים.