אפקט דופלר ממוחשב

הדגמת הסחת תדר במערכת של משדר נע אחורה וקדימה במהירות קבועה או משדר ומקלט נעים במהירות קבועה.

המשדר נע בעזרת עגלה חשמלית הנעה במהירות קבועה והסחת התדר נמדדת ומוצגת במחשב.

מערכת אפקט דופלר ממוחשב

מערכת אפקט דופלר ממוחשב

המערכת מורכבת ממשדר ומקלט אולטרסוניים בתדר של 40,000kHz  עגלה שניתן לשלוט על המהירות נסיעה שלה וממשק שבו מוצג התדר הנמדד.

ניתן לבצע הדגמה של משדר\מקלט נע  או משדר ומקלט נעים באותו זמן ע"י הנחתם אחד על השני ושידור לעבר העגלה הנעה שמחזירה את הגל למשדר

הדגמת משדר נע ומקלט נח :

 

הדגמת משדר ומקלט נעים :

 

ממשק התוכנה :

ממשק התוכנה

ממשק התוכנה