התפרקות קבל

אות ריבועי מחזורי מופעל על קבל ונגד המחוברים בטור, ניתן לראות את המתח על הקבל ועל הנגד כתלות בזמן עבור ערכי קיבול והתנגדות שונים.

 

ניתן לשנות הן את ערך הנגד והן את ערך הקבל.

האות המחזורי מופעל באמצעות הסקופ שגם מראה את המתח על הנגד או על הקבל.

ניתן לחבר את הסקופ למקרן בכיתה וכך להציג את מסך הסקופ על הלוח בכיתה.

scope_5

20160405_101920[1]

המתח על הקבל עבור ערכי rc שונים, האות הירוק הוא מתח הכניסה והאות הצהוב הוא המתח על הקבל :

scope_7scope_4

scope_6

 

scope_5

המתח על הנגד עבור ערכי rc  שונים, ניתן לראות שמתקבלת פונקציית גזירה :

scope_3scope_21scope_4

 

מיקום : 10B