קרינה גרעינית

מונה גייגר מצויד ברמקול המשמיע קול  יחסית לעוצמת שדה הקרינה + מקור קרינה נקודתי.

קרינה גרעינית

ציוד נדרש:

  • מקור קרינה.
  • מונה גייגר.

 

תיאור הניסוי:

מונה גייגר המשמיע קול יחסית לעוצמת שדה הקרינה של מקור נקודתי.

 

 

מילות מפתח:

  • קרינה.

 

סרטון:

אופן ההדגמה:

  • נקרב את המונה גייגר למקור ונצפה בעליה של מספר הקריאות.

 

רקע תאורטי:

  • קרינה איזוטרופית מתפזרת ביחס ריבועי הפוך.

הערות