התפשטות תרמית במוצקים

הדגמת התפשטות אורכית של חומר תחת חימום.

ציוד נדרש:

  • ערכת התפשטות תרמית.
  • מבער.

 

תיאור הניסוי:

  • הדגמת התפשטות אורכית של חומר תחת חימום.

אופן ההדגמה:

  • תחילה נאפס את המערכת בעזרת הברגים בקצה.
  • נחמם בעזרת מבער את המוטות. נשתדל לחמם את כל המוטות באופן הומוגני.
  • נבחין כי המד אורך זז באופן פרופורציונלי לטמפ'.

 

רקע תאורטי:

 

הערות:

  • עבודה עם מבער אינה מאפשרת ביצוע ניסוי כמותי.
  • על מנת לבצע ניסוי איכותי יש לחמם באופן מבוקר.