מטוטלות מגנטיות מצומדות

נחבר את הסלילים חשמלית, ניצור צימוד מגנטי. כאשר נעורר תנודות במטוטלת אחת, תתחיל גם השניה להתנודד איתה בפאזה או באנטי-פאזה.

מטוטלות מגנטיות מצומדות

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

ציוד נדרש:

 • 2 מגנטי פרסה- מקובעים לבסיס.
 • 2 כריכות זרם מרובעות
 • וולטמטר אנלוגי
 • 4 חוטי חיבור חשמליים.

תיאור הניסוי:

 • נתונים שתי מטוטלות, שבקצותיהן סלילים הנעים בשדות מגנטיים. על ידי הזזה של אחד המטוטלות בשדה המגנטי ייווצר זרם מושרה. אם נחבר את הסליל השני כך שהזרם שנוצר בסליל הראשון יעבור דרכו, ניצור צימוד מגנטי. כך, שכאשר נעורר תנודות במטוטלת אחת, תתחיל גם השניה להתנודד איתה בפאזה או באנטי-פאזה (בהתאם לקוטביות החיבור).

מילות מפתח:

 • השראה אלקטרומגנטית.
 • שינוי שטף.
 • צימוד השראי.
 • כוח הפועל על כריכה נושאת זרם.

סרטון:

ניתן להדגים גם באמצעות מטוטלת בודדת :


אופן ההדגמה:

 • נחבר את הוולטמטר כמתואר בתמונה הימנית לשני העמודים השייכים לאחד המגנטים הנראים בתמונה השמאלית.
 • נניח על קצוות העמודים של כל מגנט, כריכת זרם מרובעת.
 • ניתן להדגים תחילה את השינוי בזרם/מתח שנוצר עקב תנודת כריכה אחת.
 • נצמד את שתי המגנטים. חיבור בצורת  Xיגרום לתנודה בפאזה שווה. חיבור מקביל יגרום תנודה באנטי-פאזה.