קיטוב

נתבונן דרך שני מקטבים. עוצמת האור משתנה לפי הזוית שבין המקטבים.

ציוד נדרש:

  • 2 מקטבים לינאריים גדולים.

 

תיאור הניסוי:

  • נתבונן דרך שני מקטבים. עוצמת האור משתנה לפי הזוית שבין המקטבים.

 

מילות מפתח:

  • קיטוב לינארי.
  • חוק מאלוס.

סרטון:

 

אופן ההדגמה:

  • נציב דמות כלשהי מאחורי המקטב הראשון.
  • נציב מקטב נוסף לפני המקטב הראשון.
  • נסובב את המקטב השני. נראה כי בזוויות שונות כמות האור שעוברת משתנה.

 

רקע תאורטי:

 

הערות:

  • ניתן להדגים עם מקור אור או לייזר במקום הדמות.
  • ניתן להשתמש במקטבים עם מד-זוית מובנה, בכדי להדגים את חוק מאלוס.