ספקטרום – שפופרות גזים

העברת מתח גבוה בשפופרת גז גורמת לעירור הגז ולפליטת אור. ע"י משקפיים סריגיים ניתן לראות את ספקטרום הפליטה של כל גז.

ציוד נדרש:

 • תיבת שפופרות גזים.
 • ספק מתח DC גבוה מאוד
 • 2 חוטי חיבור חשמליים.
 • משקפי Grating (לכל סטודנט).

 

תיאור הניסוי:

 • העברת מתח גבוה בשפופרת גז גורמת לעירור הגז ולפליטת אור. ע"י משקפיים סריגיים ניתן לראות את כל ספקטרום הפליטה.

 

מילות מפתח:

 • ספקטרום של יסודות.
 • עירור אטומים.
 • Grating (סריג).
 • רמות אנרגיה באטום.

 

סרטון:

אופן ההדגמה:

 • נחבר את הספק מתח לנקודת ה- common בחלקה התחתון של תיבת השפופרות, כמתואר בתמונה

 

 • את החיבור השני נחבר לשפופרת שנרצה להדגים.
 • בכל מעבר יש להוריד את המתח ל-0 ולכבות את הספק למספר רגעים.
 • ברגע שהגז עורר ניתן לראות את ספקטרום הפליטה בעזרת המשקפיים.

 

רקע תאורטי:

 

הערות:

 • דגש בטיחות – יש להביא למעבדה חיבוריים חשמליים בעלי בידוד מעובה לעבודה במתחים גבוהים מאוד.
 • שפופרת המימן, ארגון והחמצן חלשות מאוד ואינם מומלצות להדגמה. יש להחליף אם ניתן.
 • קיימת מערכת נוספת יותר ישנה שלא נבדקה. הנקודות מגע חשופות ועל כן פחות בטיחותית.