פעימה ותהודה – קולנים

פעימה ((beat – מעוררים שני קולנים בעלי תדרים קרובים ונשמע צליל עולה ויורד.

 

ציוד נדרש:

  • קולן קבוע
  • קולן משתנה
  • פטישון

 

תיאור הניסוי:

  • תהודה – מעוררים קולן אחד הנמצא בקרבת קולן שני. רק כאשר הקולן השני מכוון לאותו תדר הוא יתנודד בעוצמה מספקת הניתנת להמחשה באמצעים פשוטים.
  • פעימה ((beat – מעוררים שני קולנים בעלי תדרים קרובים ונשמע צליל עולה ויורד, פעימה.

 

סרטון:

אופן ההדגמה:

  • על הקולן המשתנה קיימים שני חריטות בעמודו השמאלי. החריטה העליונה משמשת להדגמת פעימה והתחתונה לתהודה.
  • תהודה – נשים את שתי הקולנים בסמוך אחד לשני ונעורר אחד מהם.
  • פעימה – נעורר את שתי הקולנים ביחד כאשר הקולן המשתנה (חריטה עליונה)

 

רקע תאורטי:

  • תיאור כללי עבור מערכת בעלת שתי תדרים, כאשר האיבר השני מייצג את תופעת הbeat.

 

 

הערות:

  • עוצמת התהודה מאוד חלשה עבור הדגמה לכיתה. ניתן לחשוב על מימוש בהגברה או לחילופין שימוש באוסילוסקופ.