שימור תנע קווי

נפילה אנכית של מספר כדורים צמודים בעלי מסות וגדלים שונים, בעקבות ההתנגשות בקרקע מעביר הכדור התחתון את התנע לכדורים הקטנים,

בשל יחס המסות, הכדורים הקטנים מקבלים מהירות גבוהה ונזרקים כלפי מעלה.

IMG_0873

ציוד נדרש:

 כדור גומי גדול, שניים שלושה כדורי פלסטיק מנוקבים.

תיאור הניסוי:

לכדור הגדול מחובר מקלון שעליו משחילים כדור פלסטיק אחד או שניים, אוחזים במקלון ושומטים את המערכת לריצפה, הכדורים יפגעו בריצפה וכדורי הפלסטיק יקבלו את התנע הקווי של המערכת.

מילות מפתח:

 תנע קווי

 

סרטון:

 

הערות:

הכדורים עשויים להגיע לגובה רב ,מומלץ לא לערוך את הניסוי מתחת לתאורה