דיסקית אויילר

שינוי בין אנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה סיבובית

סרטון:

 

רקע תאורטי:

עקב החיכוך הנמוך של
הדיסקית האנרגיה נשמרת  זמן רב וניתן לראות אנרגיה פוטנציאלית
נהפכת לאנרגיה סיבובית.

רקע תאורטי נרחב יותר ניתן למצוא באתר

http://www.eulersdisk.com/index.html

 

או
בויקיפדיה

מילות מפתח:

תנע זוייתי, שימור
אנרגיה.