גלגולי אנרגיה במסילה מעגלית

 החלקה של כדור במסילה מעגלית ניצבת

ציוד נדרש:

 

  • מסלול החלקה מעגלי ניצב, כדור מתכתי גדול, כדור מתכתי קטן.

 

 

סרטון:

 

 

 

מהלך הניסוי:

 

משחררים את הכדורים להחליק על המסילה מגבהים שונים וכך ניתן למצוא את הגובה שעבורו הכדור לא מתנתק מהמסילה, ניתן  להדגים בכדורים בעלי מסות שונות וכך להראות שהגובה לא קשור במסה,  ניתן גם לשלב מד מהירות שימדוד את מהירות הכדור בשלבים שונים של המסלול

קישור חיצוני


דף מידע על ההדגמה מאתר החברה