התנגשות אלסטית

ניתוח השינוי בתנע של עגלה לפני ואחרי התנגשות אלסטית בעגלה שניה 

 


ציוד נדרש
:

 

 • מסילת החלקה
 • שתי עגלות החלקה
 • ממשק PASCO
 • מחשב עם תוכנת  DATA STUDIO
 • משקולות
 • חיישן מהירות PASCO

 

 


תיאור הניסוי:

 

 

 • עגלה נעה במהירות קבועה לעבר עגלה הנמצאת במנוחה ומתנגשת התנגשות אלסטית,
  באמצעות חיישן  מהירות ניתן להשוות את המהירות ההתחלתית למהירות הסופית .

 

 


אופן ההדגמה:

 

 • מכינים בתוכנה גרף של מהירות ולאחר שנותנים לעגלה מהירות התחלתית מפעילים את
  המדידה. משווים את המהירות  העגלה לפני ההתנגשות למהירותה לאחר ההתנגשות,
  באמצעות משקולות המונחות על העגלות ניתן לשנות את המסות שלהם  (מסת העגלה
  0.5 קילוגרם).

 

 

 


רקע תאורטי:

 

בהתנגשות אלסטית המהירות הסופית (u) נקבעת לפי :