שימור תנע זויתי – כסא מסתובב

המהירות הזויתית משתנה ביחס הפוך לשינוי במומונט האינרציה כאשר היושב בכסא פושט או כונס את ידיו.

כסא מסתובב

ציוד נדרש:

  •  כסא מסתובב עם מקדם חיכוך נמוך.
  •  2 משקולות.

תיאור הניסוי:

המהירות הזויתית משתנה ביחס הפוך לשינוי במומונט האינרציה כאשר היושב בכסא פושט או כונס את ידיו.

מילות מפתח:

  • מומנט אינרציה.
  •  שימור תנע זויתי.
  • מהירות זויתית.

סרטון:

אופן ההדגמה:

  • סטודנט מסובב על הכסא בעודו מחזיק את המשקולות, כך נקבע את התנע הזויתי הכולל במערכת.
  • הרחקה וקירוב של הידים תשנה את ממונט האינרציה ולכן גם את המהירות הזויתית.

רקע תאורטי:

מומנט אינרציה –

  • תנע זויתי –