שימור תנע קווי – מסילת אויר

התנגשיות אלסטיות ופלסטיות בין גופים על מסילת אויר בעלת מקדם חיכוך נמוך . משמש להדגמת שימור תנע קווי.מסילת אויר


ציוד נדרש
:

 

 • Air Track
 • מתח .
 • 2 קרונות "קפיץ-סקווצ'".
 • קרון "קפיץ-קפיץ".

 

תיאור הניסוי:

 

התנגשיות אלסטיות ופלסטיות בין גופים על מסילת אויר בעלת מקדם חיכוך
נמוך . משמש להדגמת שימור תנע קווי.

 

מילות מפתח:

 

 • חוק שימור תנע.
 • חוק שימור אנרגיה.
 • התנגשיות אלסטיות ופלסטיות.
 • תנע קווי.

 

סרטון:

 

אופן ההדגמה:

 


 • נחבר תחילה את השנאי מתח.
 • נפלס
  את המסילה בעזרת הברגים בתחתית המסילה בכדי למנוע השפעות גרביטציה
  על הניסוי.

 • התנגשות אלסטית: • , 
 • התנגשות בין שתי מסות זהות. מסה נעה מתנגשת במסה עומדת מעבירה
  לה את כל התנע.

 • התנגשות בין מסות לא זהות. נחבר 2 קרונות בעלי חיבור סקווצ'
  ונניע קרון שלישי שיתנגש בהם.

 • התנגשות פלסטית


  •  התנגשות
   בין שתי מסות זהות.

 

רקע תאורטי:

 

 • שימור תנע קווי:
 • שימור אנרגיה:


  • עבור התנגשות אלסטית, שימור אנרגיה קינטית.  • עבור התנגשות פלסטית, אין שימור אנרגיה קינטית.
 • התנגשות אלסטית (2 גופים):


  • התנגשות פלסטית (2 גופים):


 

 

באשר


 הוא
האנרגית חום שמתבזבזת.

 

הערות

 • אי אפשר לבצע את הניסוי הזה כמותית. יש צורך במכשיר מדידת
  זמן מדוייק המופעל ע"י חיישנים בכדי לקבוע את מהירות
  הגופים.

 

 • אין להשתמש בקרון הקטן כיוון שהחיכוך עליו גבוה מדי.