השראה מגנטית

מקרבים מגנט פרסה לסליל המחובר למד מתח ומודדים מתח מושרה. רואים שמתח מושרה יחסי למהירות הזזת המגנט.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

ציוד נדרש:

 • סולונואיד 500 כריכות.
 • מגנט פרסה.
 • 2 חוטי חיבור חשמליים.

תיאור הניסוי:

 • מקרבים מגנט פרסה לסליל המחובר למד מתח ומודדים מתח מושרה. רואים שמתח מושרה יחסי למהירות הזזת המגנט.

מילות מפתח:

 • השראות.
 • סולונואיד.
 • שינוי שטף.

סרטון:

 • וולטמטר אנלוגי.

אופן ההדגמה:

 • נחבר את המערכת כמתואר בתמונה.

 clip_image004

 • הוצאה והכנסה של המגנט יוצרת השראות חשמלית. ההשראות תלויה בשינוי בשטף המגנטי ולכן מהירות ההכנסה וההוצאה של המגנט משנה את המתח הנימדד ואת כיוונו (הכנסה או הוצאה).

הערות:

 • המערכת הנ"ל עובדת עם סליל בעל 500 כריכות. ניתן לקחת סלילים שונים על מנת להדגים איכותית את היחס בין מספר הליפופים לכ.א.מ המושרה.

 

מיקום : 11B