תדר מאולץ

מערכת של מסה על קפיץ בעלת תדר עצמי מאולצת לנוע בתדר משתנה הנקבע על פי המתנד

ניתן לראות את תגובת המערכת כתלות בתדר 


המערכת בנויה ממתנד שמחובר אליו קפיץ ומסה. המסה נמצאת בתוך גליל שקוף על מנת לסכך תנודות אופקיות של במערכת

מתחת לקפיץ ישנו גלאי מרחק המחובר לתוכנת labview  המודדת את התנודות ואת המשרעת הממוצעת לכל תדר 

 

screenshot_2019-11-28-15-22-40 img_20191128_140028-1