גלים עומדים בגלי מיקרו (ומדידת מהירות האור)

משדר גלי מיקרו משדר לעבר מראה מחזירה, הגל החוזר יוצר גל עומד ביחד עם הגל המשודר

בעזרת גלאי ניתן לסרוק את העוצמה כתלות במיקום ולחשב את אורך הגל

מתוך ידיעת התדר של הגלים ניתן לחשב את מהירות האור

ניתן להציג את המדידה על סקופ שיוקרן במקרן של אולם ההרצאה

מערכת הניסוי :

unnamed-1

הקריאה המתקבלת בסקופ כתוצאה  מהזזת הגלאי במרווח בין המשדר למראה :

map001