תדר מאולץ במערכת של קרוניות מצומדות

קרוניות, אשר נעות ללא חיכוך על גבי מסילת אויר, מצומדות אחת לשניה בעזרת קפיצים.
ניתן לאלץ תדר למערכת בעזרת מתנד ולראות את אופני התנודה השונים

 

עבוד מערכת של שתי קרוניות, אופן תנודה ראשון :

אופו תנודה שני :

 

עבור מערכת של שלוש קרוניות, אופן תנודה ראשון :

אופן תנודה שני :

 

אופן תנודה שלישי :

עבור מערכת של 5 קרוניות , אופן תנודה שני :

אופן תנודה שלישי :

אופן תנודה רביעי :

אופן תנודה חמישי :

 

 

עבור הצילום השתמשנו עבור 2 הקרוניות במתחים של 13v ו22v   כאשר המרחק בין המנוע למיסב היה 49 ס"מ

עבור 3 קרוניות השתמשנו במתחים 10.6v  17.5v   ו  23.2v   

עבור 5 קרוניות  7.1  12  .17.1  23.2  וולט    (מרחק מנוע מיסב 65 ס"מ)