התאבכות מחריר

התאבכות של לייזר הנגרמת מחרירים בקטרים שונים

 

img_20190217_105651 img_20190217_105908 img_20190217_105759