הדמיית כבידה

באמצעות יריעה אלסטית ומשקולות מדמים אפקטים של כבידה במרחב

 

הדמיה של "עיקום" המרחב וגרימת תנועה מעגלים של כוכבי לכת עקב כבידה

הדגמת אפקט גאות ושפל