התאבכות גלי קול (זוג רמקולים)

משדרים תדר בודד משני רמקולים,  באמצעות הזזת הראש ניתן לשמוע בשינויים בעוצמה עקב התאבכות בונה או הורסת של הגלים