עקיפה משערת ראש

מציבים שערה לאורך כיוון ההתקדמות של אלומת לייזר, מתמונת ההתאבכות ניתן למדוד את עובי השערה

 

img_20190113_111311

img_20190113_110237