קיטוב של גלים בקפיץ

הדגמת קיטוב לינארי ומעגלי בקפיץ, והדגמת פעילות מקטב 

untitled4354

מתחילים בהדגמת קיטוב ליניארי בציר  x ו y  וסופרפוזיציה של שניהם, ולאחר מכן קיטוב מעגלי

לאחר מכן מדגימים את הנ"ל אך עם מקטב (סרטון) :

 

בסרטון רואים בצורה ברורה את פעילות המקטב על קיטוב  x ו y

בשאר אופני הקיטוב המקטב משפיע על יצירת הקיטוב וקשה להדגים אותם כראוי