מקטב ולוחית רבע אורך גל

הדגמת הפעילות האופטית המשולבת של לוחית רבע אורך גל ומקטב