פעילות אופטית (קיטוב) של ניילון

הדגמת הפיכת ניילון למקטב באמצעות מתיחת הניילון