לוחיות אורך גל (חצי ורבע אורך גל)

הדגמת הפעילות האופטית של לוחית רבע וחצי אורך גל

מערכת של מקור אור, עדשה, מקטב, לוחית אורך גל, ומקטב נוסף משמשת לצורך הצגת הפעילות האופטית של הלוחית

לאחר הכנסת לוחית חצי אורך גל הקיטוב משתנה ב90 מעלות 

ולאחר הכנסת לוחית רבע אורך גל הקיטוב נהיה מעגלי

img_20190912_105314