מעבר של גל בין תווכים שונים (העברה, החזרה ותאום עכבות)

באמצעות מכונת גלים ניתן להדגים החזרה מקצה נייח ונייד, מעבר גל מתווך לתווך ותיאום עקבות בין תווכים

החזרה מקצה חופשי :

החזרה מקצה נייח :

 

מעבר בין שתי תווכים :

מעבר בין שתי תווכים עם תאום פאזה :