זוית ברוסטר

אור מקוטב מוחזר מלוח דיאלקטרי (זכוכית) בזויות שונות. ניתן לראות שעבור קיטוב מקביל למישור הפגיעה האור המוחזר הוא אפס בזוית ברוסטר

unnamed-9

 

שינוי זוית הפגיעה כאשר הקיטוב ניצב למישור הקיטוב :

 

שינוי זוית הפגיעה כאשר הקיטוב מקביל למישור הקיטוב :