מהוד הלמהולץ – Helmholtz resonator

הדגמת תורת התהודה של הלמהולץ באמצעות 4 מיכלי זכוכית בעלי נפחים שונים

dsc_0015

dsc_0018

מהוד הלמהולץ הוא חלל תהודה בו נוצרים גלים עומדים. גודל הנפח של החלל וצורתו קובעים  הגברה של צליל בתדר ייחודי.

כאשר אוויר נדחס אל תוך חלל, הלחץ בתוכו גדל. כאשר הכוח הדוחס את האוויר נפסק, אוויר יזרום החוצה מן האזור בו הלחץ גדול כך שהלחץ שם יקטן, אך בשל עקרון ההתמדה הלחץ יקטן אל מעבר לנקודת שיווי המשקל. לאחר מכן לחץ האוויר יגדל שוב ויקטן באופן מחזורי דועך, והמהוד מתפקד בקירוב כמתנד הרמוני

מהודי הלמהולץ משמשים לזירוז חילוף האוויר במנוע בעירה פנימית, והם מצויים ברמקולים ובכלי מיתר.  כמו כן, מהודי הלמהולץ משמשים להקטנת רעשי מנוע במטוסים ולבליעת רעשים צרי סרט בחדרים.

ניסוי

מניחים כל אחד מהמיכלים לפני רמקול ובעזרת מחולל אותות סורקים טווח תדרים מתאים.

בעזרת מיקרופון המונח בתוך המיכל קולטים את עוצמת הקול המתפתחת בתוך המיכל

dsc_0019

 

קוטר מיכל 34 מ"מ, תדר תהודה 1400הרץ

קוטר מיכל 40 מ"מ, תדר תהודה 1000 הרץ


קוטר מיכל 52 מ"מ, תדר תהודה 750 הרץ

קוטר מיכל 70 מ"מ, תדר תהודה 440 הרץ

ביקורת (ללא מיכל)