נעילת פאזה (סינכרון מטרונומים)

שני מטרונומים מונחים על משטח החופשי לנוע, תנודות התטרונומים גורמים למשוב הדדי בינהם כך שנוצר סינכרון בקצב

 

בסרטון ניתן לראות את הסניכרון בקצב ואת ביטול הסינכרון כאשר מחזיקים במשטח ומונעים את המשוב