פעילות אופטית של תמיסת סוכר

מעבירים אור מקוטב דרך סירופ סוכר, מולקולות הסוכר גורמות לשינוי הקיטוב ושינוי זה תלוי באורך הגל.

כך שכאשר האור ביציאה ממיכל הסירופ עובר דרך מקטב נוסף ניתן בעזרתו לברור אורכי גל שונים.

מערך ההדגמה מורכב ממקור אור, מקטב ליניארי, צמצם, מיכל מלבני המכיל סירופ סוכר, ומקטב ליניארי נוסף.

בעזרת סיבוב אחד המקטבים ניתן לשנות את צבע האור היוצא מהמערך

20180116_114101