גלים עומדים בגלי קול – מים במסורה

רמקול משדר גל בתדר קבוע לתוך מסורה המכילה מים, גובה המים ניתן לשינוי וכך ניתן למצוא תדרי תהודה.

באמצעות שינוי הגובה של מיכל מים המחוברים  למים בצינור ניתן לשנות את מפלס המים בצינור

כאשר מגיעים לגובה היותר תדר תהודה ניתן לשמוע את עוצמת הקול הגבוהה הנוצרת

 

ניתן גם לחבר מיקרופון לסקופ ולראות את עוצמת גל הקול שנוצרת כפונקציה של גובה המים 

(בצהוב האות שמשדר מחולל האותות לרמקול, בירוק האות שנמדד במיקרופון)