גלים עומדים במוט (תנאי שפה של קצה סגור וקצה פתוח)

מוט גמיש מחובר למתנד ,  בתדירויות מסוימות ניתן לראות מצבים עצמים של המוט

 

התדירויות נצפו בתדרים   3.4  ,8.9,  16.7  ,27.6,   43.2   הרץ

(במציאות התנודות נראות טוב יותר מאשר בסרטון מכיוון שהמצלמה מצלמת בקצב מסוים שלעיתים מסונכרן בצורה כלשהי עם תנודות המוט)