מציאת מרכז מסה

ניתן למצוא את מרכז המסה של גוף כלשהו באמצעות תליה שלו בנקודות שונות וסימון האנך לקרקע מנקודת התליה.  נקודת המפגש של כל האנכים היא מרכז המסה. 

ההדגמה מורכבת מגוף פלסטיק בצורת משולש עם חורים לאורך צלעותיו 

ניתן לתלות את הגוף בכל אחד מהחורים ובאמצעות סרגל מיוחד לסמן את האנך שנוצר מנקודת התלייה למרכז כדור הארץ  (כיוון כוח המשיכה)

נקודת חיבור האנכים היא מרכז המסה, ניתן להראות זאת באמצעות איזון הגוף על אצבע בלבד כאשר היא מונחת במרכז המסה.

 

 

 

20170209_133010