כוח צנטרפוגאלי

מסה מחוברת בקפיץ לציר מרכז הסיבוב. כאשר גורמים למסה להסתובב ניתן לראות שהקפיץ נמתח עקב הכוח הצנטרפוגלי.

dscn0515

התארכות הקפיץ פרופורציונלית למהירות הסיבוב