תדר מאולץ – עירור מטוטלת בתדר עצמי

מטוטלות באורכים שונים מחוברים בקצה העליון למשטח קשיח שחופשי להתנודד בתדר של מטוטלת נוספת המחוברת לו בעלת מסה גדולה ולכן מאלצת תדר תנודה למערכת.
על ידי שינוי מיקום המסה של המטוטלת המאלצת ניתן לראות את התגובה השונה של המטוטלות לתדר המאלץ.

מטוטלות באורכים שונים מחוברים לפס מתכת. תזוזה של מטוטלת מסוגלת לעורר מטוטלת נוספת בצורה משמעותית רק כאשר הם באותו האורך (תדר עצמי זהה). 

 

קיימת בנוסף מערכת בעלת מסות שונות :

dscn0504